Byte av låssystem

Just nu pågår byte av låssystem i några av våra bostadsområden.....
Denna åtgärd gör då låssystemen blivit "gamla", vilket innebär att det inte går att beställa ersättningscylindrar med nycklar som passar till både lägenhetsdörr och port vid förlust av nycklar.

Övriga fördelar med de nya låssystemen är att lägenhetsnyckeln kommer att passa till alla genensamma utrymmen, såsom tvättstuga och källare. Nycklarna blir kopieringsskyddade, vilket innebär att ingen kan tillverka kopior på nycklarna och vi har kontroll på hur många nycklar som är tillverkade för varje lägenhet.

Låsbyte har redan skett på Norra Stationsvägen och Åshöjdsvägen och inom den närmaste tiden kommer även lyssystemen att bytas på Lundavägen 12-18 och Gammeltorpsvägen 1.

Hyresgäster som berörs av detta kommer att bli informerade innan låsbytet inträffar. Inlämning av gamla nycklar och kvittens av nya, sker på NyBo:s huvudkontor.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se