2020-03-17

Coronaviruset och eventuell smittspridning

Med anledning av Coronaviruset och eventuell smittspridning, inför Nykvarnsbostäder en del restriktioner samtidigt som vi ber om din hjälp.

Först och främst vill vi tydliggöra att vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer
och anser att det är viktigt att vare sig förstora eller förminska några risker under rådande omständigheter.

Nykvarnsbostäders rekommenderar dig som har ett ärende med oss att i första hand använda
telefon och e-post.

Om du måste ex hämta/lämna nycklar eller har ett bokat besök är du givetvis välkommen till oss,
under förutsättning att du känner dig frisk och inte tillhör någon av riskgrupperna.

Vi löser gärna fel i lägenheten men om du känner dig sjuk och felet inte är akut ber vi dig
återkomma när du känner dig helt frisk igen. Är du äldre eller tillhör någon av riskgrupperna undviker vi att besöka dig, för din egen skull.

Akuta fel såsom vattenläckage, elfel eller andra allvarliga fel som kan drabba dig, grannar,
besökande eller fastigheten måste och kommer vi att lösa omgående. Tveka inte att kontakta
oss i sådana fall.

Såväl före som efter utfört arbete inne i lägenheter handspritar vi våra händer. Vi använder också handskar så långt det är möjligt och vi undviker att skaka hand med dig, allt för att minska risken
för smittspridning.

Tänk på att vi besöker många hem och att vi tillsammans har ett gemensamt intresse i denna fråga där vi kan göra stor skillnad för allas bästa.

När det gäller besök i kommunens verksamheter följer vi kommunens riktlinjer kring dem. Läs mer vad som gäller ex för specifika riskgrupper på kommunens hemsida, www.nykvarn.se

Hälsningar från oss på Nykvarnsbostäder.

Ni når oss på följande sätt:
Växel 08-5550 1450
e-post info@nybo.se
Hemsida www.nybo.se


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se