2019-11-01

Dags för lövupptagning

Nu har parkavdelningen fullt upp med att ta bort alla löv som täcker marken runt om i våra bostadsområden och på övriga platser i kommunen. Arbetet pågår tills det är slutfört, eller så länge vädret tillåter.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se