2019-05-24

Dags för väg-gupp

Inom kort kommer de portabla väg-guppen att placeras ut igen i bostadsområdet på Åshöjdsvägen 1–58. Guppen, som är tre till antalet, är av samma typ som tidigare år och ska bidra till ökad säkerhet genom att dämpa eventuella fordons hastighet i området.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se