Nybo
Nykvarns kommun
2016-04-29

De gjorde majbrasan möjlig

Nybos Gatu- och parkavdelning har arbetat hårt för att få till stånd en ny lösning för en valborgsmässoeld i Järndammen – och lagom till Valborgsmässoafton stod arbetena klara.
Läs mer -->

En stor del av tacket går till Invectus, som skänkte den nya pontonen, och till eleverna på Praktiska Gymnasiet, som hjälpte till med själva monteringsarbetet.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se