2016-04-29

De gjorde majbrasan möjlig

Nybos Gatu- och parkavdelning har arbetat hårt för att få till stånd en ny lösning för en valborgsmässoeld i Järndammen – och lagom till Valborgsmässoafton stod arbetena klara.
Läs mer -->

En stor del av tacket går till Invectus, som skänkte den nya pontonen, och till eleverna på Praktiska Gymnasiet, som hjälpte till med själva monteringsarbetet.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se