Det är med stor glädje vi nu slår upp dörrarna för det "Nya NYBO" !!

Från och med den 1 april 2012 kommer kommunens fastighetsservice och tekniska drift överföras till AB Nykvarnsbostäder / NYBO.
Syftet är, att utifrån den verksamhet vi bedriver idag, samordna och tillvarata specifik kompetens i bolaget för att kunna höja kvaliteten på samtliga våra tjänster, samtidigt minska kostnaderna. De områden som omfattas är :

- Förvaltning av kommunens fastigheter

- VA-försörjning

- Gata, väg och park

- Lokalvård

Det här innebär att bolaget får en rejäl förstärkning i form av 27 nya medarbetare vilket jag är oerhört glad över. Vi hoppas att du som medborgare, hyresgäst eller besökare, i kontakt med oss eller på annat sätt kommer att uppleva detta som positivt.

Hemsidan

För att förbättra service har vi som mål att utveckla vår hemsida för alla våra kunder och besökare.

Vecka 14 kommer vi att lägga ut information, bland annat så att du som vill komma i kontakt med bolaget och kanske någon av verksamheterna ovan, lätt skall kunna nå oss.

För dig som arbetar inom någon verksamhet i Nykvarns kommun kommer fliken " Felanmälan verksamhetslokaler" göra det lätt att anmäla brister och fel på lokaler och fastighet för åtgärd.

Under fliken Gata, park och VA kommer det vara möjligt att göra felanmälningar för det som rör just dessa områden. Det kan gälla till exempel belysning, nedskräpning, snöröjning, vattenläckor och nedfallna träd mm.

Det kommer säkert att finnas områden som du ser kan förbättras, information som du vill ha mer utav etc. Hör gärna av dig om det är någonting du upptäcker eller som du känner saknas.

Ann Johansson
VD / AB Nykvarnsbostäder

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se