2016-04-26

Det blir en brasa!

Stora insatser har gjorts för att kunna anlägga en valborgsmässoeld ute i Järndammen, som traditionen bjuder. Läs mer -->

Förra året sjönk ju den sönderrostade ponton på vilken brasan tidigare hade placerats, men nu har man med samlade krafter lyckats hitta en lösning som ska kunna ersätta den gamla pontonen.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se