2021-08-17

Det planerade underhållet på fibernätet är framflyttat

Det planerade underhållet på fibernätet som skulle ske den 17 augusti är framflyttat. Arbetet kommer att ske den 24 augusti mellan klockan 09.00 och 15.00. Detta kan påverka tjänster som levereras via nätet (TV, bredband och telefoni). Två avbrott är planerade på mellan 10-30 minuter vardera.

Skulle du inte få igång din tjänst efter avbrottet, starta om din utrustning. Kvarstår problemet kontakta din tjänsteleverantör.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se