2017-09-28

Du har väl inte glömt att svara?

Hittills har drygt var fjärde hyresgäst svarat på Aktiv Bo, Nykvarnsbostäders boundersökning. I veckan skickades en påminnelse ut till alla er som Nybo har mejladress till och ni kan nu svara på enkäten digitalt. Övriga får en påminnelse i den vanliga brevlådan i början av oktober.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se