2021-12-14

Egen halbekämpning

Nybo tillhandahåller sand som du som privatperson kan använda för att halkbekämpa utanför ditt eget hus. Sanden ska räcka till alla så ta inte mer än två hinkar per tillfälle. Glöm inte att ta med egna hinkar. Sanden får naturligtvis även användas till den egna infarten.
Sanden finns att hämta vid återvinningsstationen på Norra Stationsvägen 20 i Nykvarn. (Bakom den blå industrifastigheten)

Mer information om fastighetsägarens ansvar finns på Nykvarn Kommuns hemsida.

Direktlänk här Länk till annan webbplats.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se