Nybo
Nykvarns kommun
2017-04-10

Ej tillåtet att grilla på balkong eller uteplats

Då grillsäsongen har börjat vill vi påminna om detta...

Grilla därför inte på balkongen eller på uteplats eftersom det lätt osar och ryker på dina grannar. Det är dessutom brandfarligt. På balkong och uteplats får endast el-grill användas.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se