Nybo
Nykvarns kommun
2016-02-23

Ekallé på gång?

Efter Centrumvägen har man gallrad ordentligt för att försöka få fram de
ekar som växer längs vägen. På lång sikt hoppas Gata och park att man
ska kunna få fram en riktig ekallé efter vägen.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se