2016-02-23

Ekallé på gång?

Efter Centrumvägen har man gallrad ordentligt för att försöka få fram de
ekar som växer längs vägen. På lång sikt hoppas Gata och park att man
ska kunna få fram en riktig ekallé efter vägen.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se