Nybo
Nykvarns kommun

En oas på Trädgårdsvägen

Utefter ån vid Trädgårdsvägen har parkavdelnigen anlagt en gångbana med två sittbänkar och en plantering - en liten oas att ta igen sig på
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se