En oas på Trädgårdsvägen

Utefter ån vid Trädgårdsvägen har parkavdelnigen anlagt en gångbana med två sittbänkar och en plantering - en liten oas att ta igen sig på

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se