2020-01-31

Fällning av skadade träd

Skoningslösa barkborrar är i farten och har skadat ett stort antal träd, cirka 100 stycken, i våra tätortsnära skogar.
Vi arbetar just nu med att fälla de träd som angripits, dels för att undvika risken att döda träd faller omkull, dels för att förhindra nya angrepp.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se