Nybo
Nykvarns kommun
2015-10-31

Fastighetsavdelningen på elutbildning

Fastighetsavdelningen deltar den 5 november i en heldagsutbildning i elsäkerhet.


AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se