2015-10-31

Fastighetsavdelningen på elutbildning

Fastighetsavdelningen deltar den 5 november i en heldagsutbildning i elsäkerhet.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se