Nybo
Nykvarns kommun

Fastighetsförsäljning av Grytan 6 och Tillbringaren 2

AB Nykvarnsbostäder har sålt fastigheterna Grytan 6 (Centrumvägen 20-38 och Åshöjdsvägen 60) samt Tillbringaren 2 (Lundavägen 10-18 och Gammeltorpsvägen 3) till fastighetsbolaget Sörmlandsporten AB/Broadgate & Stendörren. Övertagandet sker från och med den 16 mars 2015....
Skälet till försäljningen är att AB Nykvarnsbostäder behöver kapital för att klara uppdraget att bygga fler bostäder samt att komma ifatt med eftersatt underhåll.
Köparen, Sörmlandsporten AB, är ett finansiellt starkt och långsiktigt fastighetsbolag som redan i dag äger fastigheter i Nykvarn, då man 2011 förvärvade en stor del av Nykvarns centrum.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se