2018-01-10

Fimpa ordentligt

Nu för tiden går rökare oftast ut när de ska röka. Men se till att det finns en askkopp i närheten. Det är nämligen inte tillåtet att kasta ut fimpar från balkongen, eller kasta dem utanför porten. Dels ser det inte vidare snyggt ut med högar av fimpar, dels kan det i värsta fall orsaka bränder.
Viktigt att veta är också att den som blir påkommen med att kasta fimpar kan bli skyldig att stå för renhållningskostnaden.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se