2017-09-25

Flytt av träd, och ny gångväg

Två träd framför husen på Järnavägen 14 har vuxit snabbt och börjar redan nudda balkongerna. Risken är att de snart skymmer sikten helt och hållet. Därför tas de två träden nu bort och får i stället nya placeringar i närområdet. Även ett tredje träd kommer att flyttas, vid parkeringarna. Detta för att ge plats åt en ny, bättre gångväg i stället för den nuvarande som varit knepig att använda – i synnerhet vintertid då snövallarna hindrat framkomligheten. Den nya gångvägen, som blir asfalterad, anläggs i slutet av oktober.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se