Flytt av träd Stenkullevägen

Under tisdag och onsdag denna vecka kommer träden som finns vid parkeringsplatsen på Stenkullevägen 2 att tas bort. Detta görs då träden savar ner bilarna och kommer att bli för stora i framtiden för att passa in i området. Vi kommer även i samband med detta arbete att ta fram två gästparkeringar och fylla igen groparna på parkeringen.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se