2020-06-04

Fönsterputsning trapphus

Lokalvårdsavdelningen fixar lite extra i alla våra trappuppgångar. Samtliga fönster och entrédörrar ska putsas.
Arbetet kommer att utföras under vecka 23 och 24.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se