2021-05-12

Fönsterputsning trapphus

Lokalvårdsavdelningen gör vårfint i alla våra trappuppgångar. Samtliga fönster och entrédörrar ska putsas.
Arbetet kommer att utföras under vecka 20 och 21.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se