2018-06-14

Fönsterrenovering på slottet

Alla fönster på Taxinge slotts framsida ska nu ses över, med reparationer och målning. Om allt går enligt planerna påbörjas renoveringen efter sommaren, vecka 37. Arbetet beräknas sedan pågå cirka två veckor.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se