2017-10-30

Frekvensomläggning TV-kanaler.

Den 31 oktober mellan klockan 10.00-18.00 genomför Teracom en frekvensomläggning som berör alla hushåll som tar emot TV via marknätet.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se