2017-11-03

Gångvägen på gång

På måndag den 6 november påbörjas arbetet med den nya gångvägen från parkeringen, vid Järnavägen 14. Räkna med att grundarbetet, asfalteringen med mera tar cirka 2–3 arbetsdagar i anspråk.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se