2016-03-15

Gatubelysningen kontrollerad

Under vecka 9 har gatuavdelningen gjort en genomgång av all gatubelysning i kommunen. Man har bytt ut trasiga lampor och kontrollerat att all belysning fungerar tillfredsställande.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se