2018-05-18

Glasklart arbete

Just nu ser lokalvårdsavdelningen till att fixa lite extra i alla våra trappuppgångar. Samtliga fönster och entrédörrar ska putsas, både in- och utvändigt

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se