2016-08-30

Grävningsarbete Skogsvägen 7-9.

Med start under vecka 35 kommer ett grävningsarbeten att utföras på Skogsvägen 7-9. Det är en värmeledning på baksidan av fastigheten som skall grävas fram och undersökas. Viss störning i form av ljud kan förekomma från grävmaskin eller traktor, Vi beklagar detta men räknar med att detta arbete blir kortvarigt.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se