Händer på Maskinförarevägen

I dagarna genomförs den slutliga besiktningen av de 44 nya lägenheterna på Maskinförarevägen. Efter den senaste besiktningen krävdes en del justeringar...
Bland annat kompletterande målningsarbeten och en genomgång av dagvattensystemet.

Under hösten kommer vi att påbörja iordningställa ytan utanför husen med början utanför hus 60. I första etappen ingår även att göra en gångväg bakom hus 60 till den tilltänkta grillplatsen.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se