Nybo
Nykvarns kommun
2017-09-28

Hejdå sommargrönska

Nu har parkavdelningen börjat ta bort sommarblommorna som varit planterade runt omkring i kommunen. All grönska försvinner dock inte på en gång utan plockas bort successivt beroende på höstens väderlek.

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se