2018-10-05

Höstsysslor pågår

Nu är det förberedelser inför kommande säsong som gäller för parkavdelningen i Nykvarn. Exempelvis har alla sommarblommor plockats in till vinterförvaring. Dessutom pågår så kallad siktröjning längs vägarna runt om i kommunen, det betyder att grenar och annan växtlighet – som kan skymma sikten när de senare tyngs ner av snö – rensas bort.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se