Hyresöverenskommelse 2013

Hyresöverenskommelse mellan Nykvarnsbostäder och Hyresgästföreningen Region Stockholm, har den 2013-02-21 träffats avseende hyrorna för 2013. Hyran för bostäder, garage, bilplatser samt lokaler som ingår i förhandlingsordningen höjs från 1 april 2013 med 1,98 procent.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se