Nybo
Nykvarns kommun

Hyrespolicy

Nykvarnsbostäders styrelse fattade den 27/4-13 beslut om att revidera gällande hyrespolicy....
Vilket kommer att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden. De nya reglerna kommer att träda i kraft den 1/6-13.

Gällande hyrespolicy 2013-06-01Word (word)

AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se