Hyrespolicy

Nykvarnsbostäders styrelse fattade den 27/4-13 beslut om att revidera gällande hyrespolicy....
Vilket kommer att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden. De nya reglerna kommer att träda i kraft den 1/6-13.

Gällande hyrespolicy 2013-06-01 Word. (Word)

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se