Information från parkavdelningen

Här kommer lite information om utförda och kommande arbeten som parkavdelningen gör i våra bostadsområden....
Följande har utförts:
-Gamla dåliga trädstöd har tagits bort
-Justeringar utförda i trädkronor
-Vissa rabatter är rensade (de flesta kvarstår)
-Kompleteringar av buskar där det saknades
-Städning och soppning av hårdgjord ytor, gårdar, parkeringar och gångväger
-Reparation av grusade gångvägar
-Ogräsfräst gårdarna
-Städat bort sopor och bråte
-Grästrimning slänter

Kommande veckan kommer följande att utföras:
-Grasklippning och trimning

Från vecka 25 och framåt kommer vi att:
-Plantering av sommarblommor
-Sommarjobbare börjar och de kommer att klippa gräs, trimma och rensa ogräs
-Fortsatt allmän städning

Efter semestrarna, hösten och vintern:
-Fortsatt Trimning och klippning
-Identifiera träd som skall underhållas eller fällas
-Stubbar,stenar och hinder som sänker våra insatstider identifieras och undanröjs
-Trädvård utföres
-Buskar och häckar klipps

Insatserna är preliminära och kan komma att omprioriteras

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se