Information parkeringar Skogsvägen

Under vecka 38 kommer asfalteringsarbeten utföras på södra grusparkeringen bakom Skogsvägen 25-27......

Senast torsdage vecka 37 2015-09-10 vill vi att ni flyttar bilar, det kommer att finas 40 p-platser vid hus 1, Skogsvägen 1 B mitt emot äldreboendet, man kan även fortsättningsvis parkera vid fotbollsplanen.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se