2015-12-04

Insatser för förskolor

Under julhelgerna passar fastighetsavdelning Verksamhetslokaler på att göra insatser i några förskolor, när dessa är tomma.

Det är avdelning Bikupan i Sandtorps förskola som kommer att få helt ommålat invändigt.
Avdelningarna Röd, Gul och Blå på Tallbackens förskola kommer att få ljudabsorbenter monterade – detta som en arbetsmiljöåtgärd i syfte att dämpa ljudet i lokalerna.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se