2016-01-15

Insatser på förskolor

Tre avdelningar på Tallbackens förskola har nu fått nya ljudabsorbenter uppsatta. Därmed ska ljudnivån sänkas betydligt ..Läs mer>


...vilket är bra både för personalens arbetsmiljö och för barnens miljö i stort.
Bikupans avdelning på Sandtorps förskola har samtidigt fått en komplett ommålning.AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se