2015-09-25

Inspiration på Elmia

Sex personer från Gata och parkavdelningen har besökt Elmia-mässan..


Sex personer från Gata och parkavdelningen har besökt Elmia-mässan i Jönköping och fått en rad nya impulser och inspiration, något som man hoppas ska kunna återspeglas i olika insatser framöver.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se