2016-10-14

Insyns- och ljudskydd sätts upp

Bygglovet är nu klart för att sätta upp ett insyns- och ljudskydd vid Järnavägen 10. Det ska motverka både insyn och buller från den nya timglasformade busshållplatsen på Järnavägen.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se