Invigning av ny lekplats

Onsdag den 8 oktober klockan 17.00 har vi invigning för den nya lekplatsen på Åshöjdsvägen. Vi vill tacka alla engagerade hyresgäster och hyresgästföreningen som varit med på samrådsmöten om lekplatsen.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se