Nybo
Nykvarns kommun

Invigning av ny lekplats

Onsdag den 8 oktober klockan 17.00 har vi invigning för den nya lekplatsen på Åshöjdsvägen. Vi vill tacka alla engagerade hyresgäster och hyresgästföreningen som varit med på samrådsmöten om lekplatsen.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se