Karaffen börjar ta form

Som många säkert sett har husen i Karaffen börjat ta form. Stommen i hus 1 och 3 har monterats, och därefter ska ett mellanlager på plats innan nästa våning kan monteras. Dessförinnan ska också badrummen lyftas in - de kommer som helt färdiga moduler och lyfts in på sina platser i respektive våningsplan. I februari räknar man med att en så kallad "normerande" lägenhet ska vara färdig. Det är en färdigställd lägenhet som används för att Nybo och entreprenörerna ska kunna se att standarden och utformningen på lägenheten stämmer med de krav man har specificerat.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se