2015-11-17

Karaffen slutbesiktigad!

Nu är Karaffen slutbesiktigad och godkänd. Fastigheten övergår därmed i Nybos ägo och inflyttning kan påbörjas som planerat, med start den 1 december.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se