2016-03-15

Klart på Gammeltorpsvägen

Nu är stamrenoveringen på Gammeltorpsvägen 5 A-E i stort sett färdig. Alla hyresgäster har nu full tillgång till badrum och kök och endast några mindre slutarbeten i källarna kvarstår.
Renoveringen slutbesiktigas i slutet av vecka 10.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se