2015-09-14

Klippning och gallring

De flesta av kommunens häckar har nu klippts och parkavdelningen förbereder sig för vinterhalvårets gallring av träd...

Man har ett nytt styrdokument som sätter förutsättningarna för vilka träd som behöver tas ner och med detta dokument inleder man nu en genomgång av beståndet.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se