Nybo
Nykvarns kommun
2015-09-14

Klippning och gallring

De flesta av kommunens häckar har nu klippts och parkavdelningen förbereder sig för vinterhalvårets gallring av träd...

Man har ett nytt styrdokument som sätter förutsättningarna för vilka träd som behöver tas ner och med detta dokument inleder man nu en genomgång av beståndet.


AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se