2016-01-15

Klottersanering pågår!

Den senaste tiden har det skett en ökning av klotter, såväl inomhus i trapphus och skolor som utomhus..Läs mer>


Klottersanering är beställd och genomförs i normal ordning inomhus.
Utomhus är det svårare, eftersom de medel man använder inte fungerar tillfredsställande i kylan som har kommit. Gata och park ser för närvarande över vilka möjligheter som finns att åtgärda även denna skadegörelse.
Allt klotter är polisanmält.AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se