2013-10-09

Kommunfullmäktige antog detaljplan för Nykvarns Centrum

Nykvarns kommunfullmäktige antog vid sitt sammanträde tisdagen den 8 oktober detaljplan för Nykvarns Centrum. Detaljplanen medger en ombyggnad av Nykvarns Centrum med nya bostäder och lokaler för kommersiell och offentlig service, kontor och kyrka samt offentliga platser med gångfartsgatan, torg och park.
Illustration Nykvarns nya Centrum
Detaljplanen innehåller cirka 36 000 kvm bruttoarea varav cirka 240 stycken bostäder. Detaljplanen har utvecklats från ett gestaltningsprogram som ingick i avtalet om Nykvarnsbostäders försäljning av centrumanläggningen 2011.

Inför programsamråd, plansamråd och granskningsbesked har detaljplanen konkretiserats och utvecklats med nya kvaliteter. Framförallt har planarbetet inneburit förbättringar av boendemiljön och möjligheterna att erbjuda attraktiva lokaler samt att öka den arkitektoniska särarten både inom kvartersmarken och på de offentliga ytorna.

- Jag är jätteglad att en treårig beslutsprocess idag har nått sin ände. Centrumprojektet kommer att betyda mycket för Nykvarnsborna och Nykvarns fortsatta utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Bob Wållberg (NP).

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se