2016-02-23

Kvast och skyffel i entréerna

Som vissa hyresgäster har kunnat notera har Nybo börjat placera en kvast och skyffel i vissa entréer. De ska så småningom finnas i alla entréer där så är möjligt.
Läs mer--->

Syftet är att fastighetsskötarna alltid ska ha kvast och skyffel till hands för att komplettera om den ordinarie snöröjningen inte har hunnit till just den adressen eller om kompletterande mindre insatser behövs av olika skäl.
Kvasten och skyffeln är också fri att använda för hyresgästerna, om man så behöver vid något speciellt tillfälle. Kom bara ihåg att ställa tillbaka dem på plats!

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se