2021-01-20

Lediga lokaler och extraförråd

Behöver du en mindre lokal eller ett extra förråd?
Just nu har Nybo lediga lokaler och extraförråd för uthyrning.
Kontakta kundservice vid inresse.
Mail: info@nybo.se
Telefon: 08-5550 1450

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se