Nybo
Nykvarns kommun
2015-09-23

Leila och Björn byter roller

Leila Halvardsson, som hittills ansvarat för Nybos Kundservice, blir från den 1 oktober ny avdelningschef för Bostäder och ersätter Björn Wredenmark.
Björn kommer att övergå till rollen som ansvarig för Kundservice och får ett samlat ansvar för kundkontakter och information.
AB Nykvarnsbostäder, Mikael Wincklers väg 9, 155 30 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50, Fax: 08-552 402 66, E-post info@nykvarnsbostader.se