2015-09-23

Leila och Björn byter roller

Leila Halvardsson, som hittills ansvarat för Nybos Kundservice, blir från den 1 oktober ny avdelningschef för Bostäder och ersätter Björn Wredenmark.
Björn kommer att övergå till rollen som ansvarig för Kundservice och får ett samlat ansvar för kundkontakter och information.
AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se