2016-09-21

Lekplatserna

Parkavdelningen har börjat den årliga besiktningen av lekplatser och också börjat vidta åtgärder där så behövs. Samtidigt passar man på att göra en lite större insats med att röja och rensa där gångvägar och andra ytor börjar växa igen. Besiktningarna ska vara klara innan vintern. Avdelningen inväntar också en offert för att anlägga en liten lekplats på Masinförarevägen.


AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se