Lekplats Skogsvägen

2 oktober 2012 är lekplatsen klar på Skogsvägen 15-27. Vi vill tacka alla engagerade hyresgäster och hyresgästföreningen som varit med och planerat lekplatsens lekutrustning och utformning.

AB Nykvarnsbostäder, Norra Stationvägen 26, 155 33 Nykvarn, Tfn: 08-555 014 50,  E-post info@nybo.se